Здравейте,

Изграждането на ефективна двустранна връзка между ПОК „Доверие" и нейните клиенти - настоящи и бъдещи, е изключително важен приоритет в дейността на Компанията.

Целта на анкетата, в която Ви предлагаме да участвате, е подобряване качеството на Вашето обслужване и изглаждане на възникнали трудности в нашите взаимоотношения.

Предварително Ви благодарим за сътрудничеството!

 1. От къде разбрахте за първи път за ПОК "Доверие"?